Izvješće o održanom I. edukativnom modulu Programa Stručno-razvojnog centra DV Dugo Selo

 

 

 

U petak, 1.listopada 2021. s početkom u 12:15 sati u DV Dugo Selo održana je edukacija u okviru prvog modula Programa Stručno-razvojnog centra za poticanje cjelovitog razvoja djeteta kroz područje matematičke kompetencije i osnovnih kompetencija u prirodoslovlju.

Edukativni Program Stručno-razvojnog centra sadrži jedanaest modula koji su namijenjeni stručnim djelatnicima s područja ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja (odgojiteljima, stručnim suradnicima i ravnateljima).

Bitne zadaće ovoga Programa su sljedeće: unaprjeđenje stručnog rada s djecom; podrška profesionalnom razvoju odgojitelja i drugih stručnih djelatnika dječjeg vrtića u poticanju cjelovitog razvoja djeteta kroz područje matematičke kompetencije i osnovnih kompetencija u prirodoslovlju; osposobljavanje odgojitelja i drugih stručnih djelatnika vrtića za istraživanje i aktivno promišljanje vlastitog odgojno-obrazovnog djelovanja, a u smjeru razvoja refleksivnog profesionalizma te povezivanje svih sudionika odgojno-obrazovnoga procesa u zajednice koje uče (Slunjski i sur., 2014).

Svaki modul sadrži izlaganje/ interaktivno predavanje profesora nastavnika s fakulteta i/ ili priznatih stručnjaka iz područja ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja gdje se polaznici upoznaju s najnovijim znanstveno-stručnim spoznajama s ovog područja odgojno- obrazovnog djelovanja. Zatim slijedi prikaz primjene navedenih spoznaja u odgojno- obrazovnoj praksi kroz radionice, fokus grupe, rasprave i refleksije te ostalo.

Tema prvog modula Programa Stručno- razvojnog centra za poticanje cjelovitog razvoja djeteta kroz područje matematičke kompetencije i osnovnih kompetencija u prirodoslovlju bila je Određenje matematičke kompetencije djece rane i predškolske dobi. Radi epidemiološke situacije, edukacija je održana kao webinar (putem ZOOM platforme). Sudionici edukacije bili su odgojni djelatnici dječjih vrtića Grada Zagreba, Zagrebačke županije i drugih županija te odgojni djelatnici DV Dugo Selo.

Na početku edukativnog seminara ravnateljica D. Sesan pozdravila je sudionike te kratko predstavila djelovanje Dječjeg vrtića Dugo Selo. G. Matić Šarić, str. sur. psihologinja je u uvodnom dijelu navela kratki prikaz sadržaja cjelokupne edukacije. Predstavljen je i sadržaj pojedinih radionica koje su osmislile S. Fuks, R. Pejčić, I. Kralj, J. Mrnjaus, I. Hlabec te G. Matić Šarić i N. Bošnjak.

Prof. dr. sc. M. Šagud s Filozofskog fakulteta u Zagrebu održala je vrlo zanimljivo stručno izlaganje pod nazivom Matematička kompetencija i Nacionalni kurikulum za rani i predškolski odgoj i obrazovanje.

Izv. prof. dr. sc. D. Glasnović Gracin s Učiteljskog fakulteta u Zagrebu prezentirala je najnovije znanstvene i stručne spoznaje na temu Matematička kompetencija i predškolsko dijete istaknuvši važnost predmatematičkih vještina kao preduvjeta za usvajanje matematike u školi.

U nastavku edukacije odgojno- obrazovne djelatnice DV Dugo Selo osmislile su i održale tri radionice:

  • mitovi i uvjerenja o razvoju matematičke kompetencije djece rane i predškolske dobi - voditeljice: G. Matić Šarić i N. Bošnjak,
  • vrijednost društvene igre s kockicom te simboličke igre za razvoj matematičke kompetencije - voditeljice: J. Mrnjaus i I. Kralj,
  • razvoj matematičke kompetencije kroz životno- praktične aktivnosti djece u vrtiću - Fuks, R. Pejčić i I. Hlebec.

Polaznici su se, prema interesu, uključili u pojedinu radionicu.  A. Adašević  brinula se za tehnički aspekt provedbe edukacije Programa Stručno- razvojnog centra.

Edukacija je završila evaluacijom realiziranog modula od strane sudionika te najavom provedbe II. modula Programa Stručno- razvojnog centra za poticanje cjelovitog razvoja djeteta kroz područje matematičke kompetencije i osnovnih kompetencija u prirodoslovlju DV Dugo Selo.

 

Literatura:

  1. Nacionalni kurikulum za rani i predškolski odgoj i obrazovanje.

 

G. Matić Šarić, str. sur. psihologinja

dvds.hr is designed by NEO NEO-informatika
Copyright 2021 Dječji vrtić Dugo Selo. Sva prava zadržana.