STRUČNO-RAZVOJNI CENTAR

 

SRC program2

 

   

Rana i predškolska dob najpogodnije je vrijeme za postavljanje temelja u razvoju interesa, znanja i navika čuvanja okoliša te razumijevanja prirodnog bogatstva i njegovog očuvanja. Malo dijete ima urođeni potencijal za istraživanjem posebice prirode, a odgovornost odraslih je naučiti djecu odnositi se prema njoj s poštovanjem i odgovornošću. Proces senzibiliziranja  za prirodoslovlje mora biti stalan i dugoročan, mora se odvijati na svim razinama.

Nadalje, znanstvena istraživanja potvrđuju veliku značajnost jačanja matematičke kompetencije u ranoj i predškolskoj dobi. Duncan i sur. (2007) su ispitivali povezanost spremnosti za školu i kasnijeg školskog postignuća djece: meta-analizom šest longitudinalnih istraživanja su utvrdili kako je rana usvojenost matematičkih koncepata snažan prediktor kasnijeg školskog postignuća.

Osmišljavanje i izrada ovog Programa rezultat je i višegodišnjeg odgojno-obrazovnog djelovanja u DV Dugo Selo na području poticanja cjelovitog razvoja djeteta kroz područje matematičke kompetencije i osnovnih kompetencija u prirodoslovlju.

 

O PROGRAMU STRUČNO-RAZVOJNOG CENTRA

Program sadrži 11 edukativnih modula. Pregled tema:

 1. Određenje i razvoj matematičke kompetencije djece rane i predškolske dobi
 2. Kognitivni procesi u podlozi razvoja matematičke kompetencije (Odgojno-obrazovni kontekst za razvoj matematičke kompetencije djece)
 3. Razvojna procjena matematičke kompetencije djeteta
 4. Povezanost matematičke kompetencije s ostalim kompetencijama
 5. Zakonitosti u svijetu prirode: biljni i životinjski svijet; neživa priroda (Modul obuhvaća i jednodnevni posjet polaznika Martin Bregu te odlazak na jezera i šetnja poučnom stazom)
 6. Odgojno-obrazovni kontekst za poticanje djeteta na postavljanje pitanja, istraživanje i zaključivanje o zakonitostima u svijetu prirode
 7. Dijete i planet Zemlja: zaštita prirode
 8. Zdravlje je najveće bogatstvo
 9. Program stvaranja uvjeta za razvoj matematičke kompetencije te projektni rad u području  osnovne kompetencije u prirodoslovlju u dječjem vrtiću
 10. Prikaz projekata iz područja poticanja cjelovitog razvoja djeteta kroz područje matematičke kompetencije i osnovne kompetencije u prirodoslovlju, a koje su realizirali polaznici edukacije u okviru domaće zadaće
 11. Suradnja s roditeljima/skrbnicima i zajednicom na području razvoja matematičke kompetencije i osnovnih kompetencija u prirodoslovlju kod djece

 

Svaki modul sadrži izlaganje /interaktivno predavanje profesora nastavnika s fakulteta ili/i priznatih stručnjaka iz područja ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja te prikaz primjene znanstvenih spoznaja u odgojno-obrazovnoj praksi putem razmjene iskustva, refleksije, radionica, fokus grupa i ostalog. 

Edukacija je namijenjena stručnim djelatnicima u području ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja (odgojiteljima, stručnim suradnicima i ravnateljima).

Nakon završetka Programa polaznici će biti educirani za osmišljavanje, planiranje i izradu te provedbu i vrednovanje kraćeg programa za stvaranje uvjeta za razvoj matematičke kompetencije djece te za planiranje, provedbu i vrednovanje projektnog odgojno-obrazovnog rada za razvoj osnovnih kompetencija u  prirodoslovlju.

 

dvds.hr is designed by NEO NEO-informatika
Copyright 2021 Dječji vrtić Dugo Selo. Sva prava zadržana.