VRTIĆ U ZAJEDNICI, ZAJEDNICA U VRTIĆU

 

Program je integriran u redoviti odgojno-obrazovni proces a provodi se u dvije odgojne skupine.

Cijevi planiranog odgojno obrazovnog procesa usmjereni su na dobrobit djeteta u kontekstu koji integrira zdravo i uspješno individualno funkcioniranje i pozitivne socijalne odnose u kvalitetnom okruženju vrtića.

Vrtić je mjesto gdje djeca stječu naviku društvenog sudjelovanja pojedinca u životu zajednice te odlučivanja, spremnosti na suradnju i pomoć, dobrobit i osobnu odgovornost.

Rad na projektu je oblik prirodnog i integriranog učenja djece u kojem su zastupljena sva razvojna područja. Potiče razvoj kritičkog mišljenja u suradnji među djecom, kreativnost i samostalnost u donošenju odluka. Učenje kao socijalno iskustvo uključuje značajne interakcije djece i odraslih poštujući individualnost svakog djeteta. Imajući na umu da djeca posjeduju jedinstvene talente i iskustva poticanje interakcije i socijalnog komuniciranja s  vršnjacima i odraslim osobama vodi prema ostvarenju svih njihovih potencijala.

Uloga odgojitelja je organizirati aktivnosti kroz koje će djeca imati priliku za izbor, vođenje i individualno izražavanje stavljajući naglasak na stjecanje znanja u socijalnoj interakciji. Uključivanje djece u događaje u zajednici u kojoj žive razvija se osjećaj pripadnosti zajednici utječući na razvoj socijalnog društva i demokracije.

dvds.hr is designed by NEO NEO-informatika
Copyright 2023 Dječji vrtić Dugo Selo. Sva prava zadržana.