PROGRAM STRUČNO - RAZVOJNOG CENTRA ZA POTICANJE CJELOVITOG RAZVOJA DJETETA KROZ PODRUČJE  MATEMATIČKE KOMPETENCIJE I OSNOVNE KOMPETENCIJE U PRIRODOSLOVLJU

 

 

 

Cilj Programa Stručno -razvojnog centra za poticanje cjelovitog razvoja djeteta kroz područje  matematičke kompetencije i osnovne kompetencije u prirodoslovlju je unaprjeđivanje stručnog rada u području ranog i predškolskog odgoja te stručno usavršavanje odgojnih djelatnika (Slunjski i sur., 2014).

Osmišljavanje, izrada i provedba ovog Programa dio je strategije djelovanja našeg vrtića u smjeru povećanja kvalitete odgojno-obrazovnog rada.

Voditeljice Programa, odgojne djelatnice DV Dugo Selo, bit će:

Draženka Sesan, ravnateljica, Goranka Matić Šarić, stručna suradnica psihologinja,

Romana Pejčić, odgojiteljica, Nikolina Bošnjak, stručna suradnica pedagoginja,

Snježana Fuks, odgojiteljica, Ivana Kralj, odgojiteljica.

Stručne djelatnice DV Dugo Selo sudjelovat će u realizaciji Programa kroz prekovremeni rad (što mjesečno iznosi najviše 4 sata prekovremenog rada za provoditeljicu programa), a u suglasju s odredbama Državno pedagoškog standarda predškolskog odgoja i obrazovanja.

Nadalje, zajednički rad djelatnika vrtića u pripremi, planiranju,  provedbi i vrednovanju cjelokupnog odgojno-obrazovnog djelovanja vrtića, kao bitan aspekt kulture vrtića, kontinuirano će se poticati i usmjeravati radi istraživanja i unaprjeđenja odgojno-obrazovne prakse (Slunjski i sur., 2014) .

Namjena i vremenik Programa: U Program će se uključivati zainteresirani stručni djelatnici s područja odgoja i obrazovanja djece rane i predškolske dobi: odgojitelji, stručni suradnici, ravnatelji dječjih vrtića te ostali zainteresirani stručnjaci. Redoslijed upisa polaznika u edukaciju bit će identičan redoslijedu prijava i izvršenim uplatama.

Broj polaznika ograničen je na 30 polaznika po ciklusu edukacije SRC.

Način realizacije: u 2020./2021. pedagoškoj godini održat će se uvodni modul Programa stručno-razvojnog centra, uz poštivanje aktualnih epidemioloških mjera (online komunikacijskim kanalom, primjerice, webinar putem ZOOM platforme ili drugačije).

 

Ukoliko epidemiološka situacija bude dozvoljavala, krenut će se s provedbom Programa stručno-razvojnog centra koji je sadržan u 11 modula. Svaki modul sadrži izlaganje /interaktivno predavanje profesora nastavnika s fakulteta ili/i priznatih stručnjaka iz područja ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja gdje će polaznici biti upoznati s najnovijim znanstveno-stručnim spoznajama. Nakon toga, slijedi prikaz primjene navedenih spoznaja u odgojno-obrazovnoj praksi putem razmjene iskustva, refleksije, radionica i ostalog. 

 

Pregled uvodnog modula:

CILJ: upoznavanje zainteresiranih odgojnih djelatnika te šire društvene javnosti s organizacijom, sadržajem te metodama edukacije u Stručno-razvojnom centru za poticanje cjelovitog razvoja djeteta kroz područje matematičke kompetencije i osnovne kompetencije u prirodoslovlju.

Prema aktualnoj epidemiološkoj situaciji, prilagodit će se forma održavanja uvodnog modula - primjerice - online putem.

 

SADRŽAJ MODULA

Predstavljanje sadržaja i metode rada u Stručno-razvojnom centru za poticanje cjelovitog razvoja djeteta kroz područje matematičke kompetencije i osnovne kompetencije u prirodoslovlju

Kratki prikaz radionica / projekata /posjeta planiranih u okviru SRC.

Način vrednovanja: provoditelji Programa će nakon svakog održanog izlaganja/predavanja ili vođenja radioničkog dijela modula popunjavati standardizirani obrazac za izvješće, ali i za refleksiju realizacije planiranih ciljeva i zadaća, čime će se dobiti značajni pokazatelji ostvarene kvalitete stručnog usavršavanja polaznika pojedinog modula edukacije. ("Obrazac za izvješće o održanom modulu u okviru SRC").

 

Literatura:

1. Nacionalni kurikulum za rani i predškolski odgoj i obrazovanje.

dvds.hr is designed by NEO NEO-informatika
Copyright 2021 Dječji vrtić Dugo Selo. Sva prava zadržana.