CJELODNEVNI INTEGRIRANI PROGRAM RANOG UČENJA STRANOG JEZIKA (engleski jezik)

 

 

 

Program učenja engleskog jezika, u sklopu redovitog 10 - satnog programa Vrtića ostvaruje se u jednoj odgojnoj skupini djece od navršene 4. godine do polaska u školu, a provode ga odgojiteljice Tanja Petric i  Sandra Perko, educirane u području ranog učenja stranog jezika.

Program je verificiran od strane Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa.

Program podržava razvoj  djeteta u cjelini (obuhvaća sva područja djetetova razvoja: tjelesni, spoznajni, socio-emocionalni i govorni), polazi od djetetovih individualnih sposobnosti i uvažava posebne potrebe svakog  djeteta.

 

 

 

Neki od ciljeva Programa su utjecanje na cjelovit razvoj djeteta obogaćujući odgojno-obrazovni rad sa stranim jezikom, senzibiliziranje djeteta za jezik, kulturu i običaje engleskog govornog područja i usvajanje riječi i jezičnih i fonetskih normi engleskog jezika.

 

Osnovne razvojne zadaće, usklađene su s individualnim potrebama i mogućnostima svakog djeteta, a upotpunjuju se specifičnim zadaćama koje se ostvaruju učenjem stranog jezika. To su razvijanje i  podržavanje motivacije i interesa djeteta za učenje stranog jezika, razvijanje dječjeg razumijevanja engleskog jezika i postavljanje temelja za pravilan izgovor, ritam i intonaciju govora djeteta, hrabrenje djeteta da samostalno progovori stranim jezikom. Posebnost Programa je u postupnom povećanju udjela stranog jezika u svakodnevnim aktivnostima i komunikacijskim situacijama između djece  i odgojitelja.

 

 

Teme  i sklopovi aktivnosti se planiraju u skladu s aktualnostima iz djetetova života, iz interesa djeteta,  događajima u prirodi, blagdanima i društvenim događanjima: To sam ja; Moji prijatelji/vrtić; Ljudi i običaji engleskog govornog područja; Priroda; Brojevi, boje, prostorni i vremenski odnosi, oblici, veličine, klasifikacija, serijacija; Blagdani i svečanosti.

Osnovne gramatičke strukture uvode se putem igre, priča, pjesama i drugih sadržaja te u situacijskom kontekstu.

 

 

Putem svakodnevnih situacija te planiranim i spontanim dječjim aktivnostima, djeca bi trebala usvojiti sljedeće funkcije: pozdraviti, predstaviti se, imenovati osobe i predmete, postaviti i odgovoriti na jednostavna pitanja, upotrijebiti fraze kulturnog ophođenja, reći svoju dob i adresu, postupiti po jednostavnim nalozima, reći što vole, a što ne, reći kako se osjećaju, opisati pomoću jednog prijedloga/pridjeva, recitirati i pjevati  kraće pjesmice, brojalice i rime, ispričati/prepričati kraću jednostavnu priču uz slikovni materijal, igrati pokretne igre, igre prstima i druge igre.

 

 

Pripremile:

Tanja Petric, sveučilišna prvostupnica ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja

Sandra Perko, magistra ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja

dvds.hr is designed by NEO NEO-informatika
Copyright 2023 Dječji vrtić Dugo Selo. Sva prava zadržana.