PROGRAM RADA S RODITELJIMA RADI PRIPREME DJECE ZA POLAZAK U OSNOVNU ŠKOLU

 

 

 

 

Cilj programa rada s roditeljima radi pripreme djece za polazak u osnovnu školu je pružanje podrške roditeljima i jačanje roditeljskih kompetencija na području pripreme djece za polazak u osnovnu školu. Time, posredno, potičemo razvoj djeteta stvarajući uvjete za jačanje djetetovih kompetencija i kvalitetnije zadovoljavanje dječjih potreba vezano za polazak u školu.  

Nositelji programa: Nositeljica programa je Goranka Matić Šarić, stručna suradnica psihologinja te stručna suradnica logopedinja. U provedbu stručnih predavanja i radionica bit će uključeni i  ostali članovi stručnog tima, a u provedbi radionica za djecu i roditelje sudjelovat će i odgojiteljice odgojnih skupina u kojima se program provodi.

 

Namjena i vremenik programa: Ovaj program namijenjen je roditeljima i djeci školskim obveznicima koji pohađaju redoviti program ili program predškole u našem vrtiću i ustrojit će se kao poseban program rada s roditeljima. Tijekom pedagoške godine održat će se više ciklusa ovog programa. Tijekom pedagoške godine provest će se nekoliko ciklusa ovog Programa za roditelje i djecu predškolce, uz poštivanje aktualnih epidemioloških mjera. 

Način realizacije: Program organizira DV Dugo Selo, a provodit će se u okviru 5 susreta. Tjedno će se održavati jedan susret, u trajanju od 45 do 60 minuta u poslijepodnevnim satima u matičnom objektu vrtića. U dva susreta Programa bit će uključeni samo roditelji, odnosno, u okviru stručnih predavanja (ili putem online komunikacije - webinari) roditelji će se upoznati s najvažnijim spoznajama o osnaživanju kompetencija djece predškolske dobi. Sljedeća tri susreta organizirana su kao igraonice za djecu i roditelje u kojima se provode "pokazne" aktivnosti i igre za razvoj djetetovih kompetencija na području predčitalačkih vještina, ranih matematičkih vještina, pažnje i pamćenja, socijalnih vještina i ostalo, uz poštivanje aktualnih epidemioloških mjera.

Način vrednovanja: Vrednovanje programa odnosi se na način na koji će se program pratiti, vrednovati i dalje unaprjeđivati. Nositelji programa provodit će evaluaciju ostvarenog prema postavljenim ciljevima i zadaćama. Putem evaluacijskih lista za roditelje na kraju svakog susreta programa te izjava djece vrednovat će se postignuća ostvarena u okviru ovoga programa. Dokumentiranje će se provoditi kroz fotografiranje aktivnosti i igara djece i roditelja tijekom pojedinog susreta. Prisustvovanjem odgojiteljice kolegice ili člana stručnog tima te davanjem povratne informacije (supervizijskog i intervizijskog karaktera) dobit će se značajni pokazatelji kvalitete provedenog rada. Vanjsko vrednovanje programa obavljat će se od strane Agencije za odgoj i obrazovanje.

 

dvds.hr is designed by NEO NEO-informatika
Copyright 2023 Dječji vrtić Dugo Selo. Sva prava zadržana.