PROGRAM PREVENCIJE ZLOSTAVLJANJA DJECE (CAP PROGRAM)

 

 

 

Cilj programa: prevencija zlostavljanja djece, odnosno, osposobljavanje djelatnika vrtića za primjenu CAP programa, te proširenje mreže pomagača za učinkovitu prevenciju zlostavljanja djece.

Ciljevi radionice za roditelje: educiranje odraslih vezano za problem zlostavljanja djece te promicanje uloge odraslih u prevenciji zlostavljanja djece.

Ciljevi radionice za djecu: upoznati djecu s postupcima i načinima samozaštite u ugrožavajućoj situaciji (kako jasno i glasno reći NE onome tko ih pokušava ugroziti, pobjeći na najbliže sigurno mjesto, razlikovati dobre i loše tajne, tražiti pomoć vršnjaka i  odraslih u koje imaju povjerenja).

Nositelji programa: Nositeljice programa su Goranka Matić Šarić, stručna suradnica psihologinja te odgojiteljice Katarina Periša i Tanja Petric. U provedbi radionica i aktivnosti za djecu  sudjelovat će i odgojiteljice odgojnih skupina u kojima se program provodi.

Namjena i vremenik programa: Ovaj program namijenjen je djeci školskim obveznicima (djeca u godini pred polazak u osnovnu školu) koja pohađaju redoviti program ili program predškole u našem vrtiću. Tijekom pedagoške godine realizirat će se roditeljski sastanak za roditelje te radionice CAP programa za djecu iz odgojnih skupina predškolaca.

Način realizacije: Program organizira DV Dugo Selo na slijedeći način: roditeljski sastanak  koji prethodi radionicama za djecu, u trajanju od 45 minuta uz Power Point prezentaciju i materijale za roditelje, održat će se u poslijepodnevnim satima  u matičnom objektu dječjeg vrtića.

Radionice za djecu održavaju se u dva ili tri susreta u jednom tjednu, u trajanju od 30 do 45 minuta.  Radionice provode tri člana CAP tima,  odgojno-obrazovni rad se odvija kroz vođene diskusije i prezentacije igrokaza.

Način vrednovanja: Vrednovanje programa odnosi se na način na koji će se program pratiti, vrednovati i dalje unaprjeđivati. Nositelji programa provodit će evaluaciju ostvarenog prema postavljenim ciljevima i zadacima. Kroz evaluacijske liste za roditelje i odgojne djelatnike dobit će se značajni pokazatelji kvalitete provedenog rada. Pratit će se izjave, zapažanja i aktivnost djece tijekom i nakon provedbe programa.

Vanjsko vrednovanje programa obavljat će se od strane Agencije za odgoj i obrazovanje i Udruge roditelja "Korak po korak".

 

dvds.hr is designed by NEO NEO-informatika
Copyright 2023 Dječji vrtić Dugo Selo. Sva prava zadržana.