DV DUGO SELO 

 

UPUTE ZA SPRJEČAVANJE I SUZBIJANJE EPIDEMIJE COVID-19 VEZANO ZA RAD PREDŠKOLSKIH USTANOVA, OSNOVNIH I SREDNJIH ŠKOLA U ŠKOLSKOJ GODINI 2021./2022.

 

Ove upute odnose se na rad ustanova ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja (dalje u tekstu: vrtić) te ustanova osnovnoškolskog i srednjoškolskog odgoja i obrazovanja (dalje u tekstu: škola).

Rad u dječjem vrtiću i školi (dalje u tekstu: ustanova) u sadašnjim epidemiološkim uvjetima, uz poštivanje ovih uputa, smatra se jednako sigurnim za djecu/učenike i zaposlenike kao i rad od kuće, odnosno ostanak kod kuće kada nisu na snazi mjere potpunog zatvaranja.

 

Mogućnosti provedbe.

Svaka ustanova, ako ima uvjete za to, dužna je provoditi sve preporuke. Ako nema uvjete, dužna ih je prilagoditi uvjetima rada u ustanovi.

 

Informiranje o uputama.

Važno je da roditelji/skrbnici (u daljnjem tekstu: roditelj) i djelatnici buduna vrijeme obaviješteni o ovim uputama. Telefonom ili na drugi primjeren način ustanovaobavještava roditelje o sljedećem:

- da ne dolaze u pratnji djeteta/učenika ako imaju simptome zarazne bolesti (npr. povišenatjelesna temperatura, kašalj, teškoće u disanju, poremećaj osjeta njuha i okusa, grlobolja, proljev, povraćanje), ako im je izrečena mjera samoizolacije ili ako imaju saznanja da suzaraženi koronavirusom,

- da ne dovode dijete/učenika u ustanovu ako:

- ima simptome zarazne bolesti (npr. povišena tjelesna temperatura, kašalj, teškoće udisanju, poremećaj osjeta njuha i okusa, grlobolja, proljev, povraćanje)

- ima izrečenu mjeru samoizolacije- imaju saznanja da je zaraženo koronavirusom.

 

PROČITAJ SVE: HZJZ - UPUTE ZA SPRJEČAVANJE I SUZBIJANJE EPIDEMIJE COVID-19 (PDF)

 

                                      

 

 

 

DV DUGO SELO

 

 

 

DJEČJI VRTIĆ DUGO SELO
Perivoj I. B. Mažuranić 2                                                                                                                 
10370 DUGO SELO
Klasa:601-02/20-01/38
Urbroj:238/07-68-01-20/5
Dugo Selo, 5.06.2020.

 

 

 

Obavijest roditeljima/skrbnicima djece upisane u redovni programa Vrtića i u Kraći program igraonice

 

Cijenjeni roditelji/skrbnici,

sukladno IZMJENAMA I DOPUNAMA UPUTA TE DODATNIH PREPORUKA ZA DJEČJE VRTIĆE I ŠKOLE,

 

a vezano za Upute za sprječavanje i suzbijanje epidemije COVID-19,  za rad predškolskih ustanova i razrednu nastavu od 1. do 4. razreda  te posebne razredne odjele i rad s djecom s teškoćama koja imaju pomoćnika u nastavi uzimajući u obzir povoljnu epidemiološku situaciju predlažu se sljedeće prilagodbe u radu predmetnih ustanova:

  • Ulazak roditelja u dječje vrtiće kao i roditelja djece s teškoćama u ustanove.

             Kada dovodi i odvodi dijete, roditelj/staratelj ili druga osoba u pratnji djeteta

             može ući u dječji vrtić.

  • Također u ustanovu može ući roditelj ili druga osoba u pratnji, kada dovodi i odvodi dijete s teškoćama, posebno ako zdravstveno stanje djeteta to zahtjeva te ako dijete s teškoća nema osiguranu podršku pomoćnika u nastavili ili stručnog komunikacijskog posrednika koji umjesto roditelja uvodi dijete u ustanovu.
  • Roditelj ili druga osoba u pratnji dovodi dijete do garderobe pred prostorijom u kojoj dijete boravi.
  • Roditelj ili druga osoba u pratnji djeteta ulazi u vrtić na način da održava razmak od najmanje 1,5 m u odnosu na sve druge osobe, dezinficira ruke na ulazu, te izbjegava zadržavanje i grupiranje u vrtiću/ustanovi.

             Međusobni razmak ne trebaju držati osobe iz istog kućanstva.

             U pratnji djeteta uvijek je samo jedna odrasla osoba.

             Preporuča se da roditelj ili druga osoba u pratnji djeteta u ustanovi nosi masku

             kada god je moguće.

 

Sumnju na COVID-19 kod djece postavlja izabrani liječnik pedijatar ili liječnik obiteljske medicine.

Kod povišene temperature ili respiratornih simptoma djeteta, roditelj se javlja telefonom izabranom pedijatru ili liječniku obiteljske medicine. Ako izabrani liječnik postavi sumnju na COVID-19, roditelj o tome telefonom obavještava ravnatelja vrtića ili škole, a ravnatelj nadležnog epidemiologa.

  

Molimo roditelje da se upoznaju s novim Uputama za sprječavanje i suzbijanje epidemije COVID-19.

 

#ostanimodgovorni

 

Ravnateljica 

Draženka Sesan, prof.

 

DV DUGO SELO 

 

DV Dugo Selo
Perivoj I. B. Mažuranić 2
10 370 Dugo Selo
KLASA: 601-02/20-01/38
URBROJ:238/07-68-01-20/6   

 

UPUTE ZA SPRJEČAVANJE I SUZBIJANJE EPIDEMIJE COVID-19 VEZANO ZA RAD PREDŠKOLSKIH USTANOVA, OSNOVNIH I SREDNJIH ŠKOLA U ŠKOLSKOJ GODINI 2020./2021.

 

 

Ove upute dio su Uputa HZJZ i prilagođene su kako bi se provodio odgojno obrazovni  rad Dječjeg vrtića Dugo Selo.

Sukladno Uputama HZJZ svaka ustanova, ukoliko ima uvjete za to, dužna je provoditi sve preporuke, ukoliko ne, dužna ih je prilagoditi uvjetima rada u ustanovi.

 

DV DUGO SELO

 

 

 

IZMJENA I DOPUNA UPUTA TE DODATNE PREPORUKE ZA DJEČJE VRTIĆE I ŠKOLE

Vezno uz:

Upute za sprječavanje i suzbijanje epidemije COVID-19 vezano za rad predškolskih ustanova irazrednu nastavu od 1. do 4. razreda te posebne razredne odjele i rad s djecom s teškoćama kojaimaju pomoćnika u nastavi:

https://www.hzjz.hr/wp-content/uploads/2020/03/Upute_vrtici_skole.pdf

Dodatne preporuke za uprave vrtića i škola:

https://www.hzjz.hr/wpcontent/uploads/2020/03/Dodatne_preporuke_za_vrtice_i_skole_22_05_2020.pdf

Dodatno pojašnjenje:

https://www.hzjz.hr/wpcontent/uploads/2020/03/Pojasnjenje_uputa_djeca_s_teskocama_29_05.pdf

 

 

Pročitaj sve...

dvds.hr is designed by NEO NEO-informatika
Copyright 2021 Dječji vrtić Dugo Selo. Sva prava zadržana.