Dječji vrtić 'Dugo Selo': Eko škola - Eko vrtić

 

 

 

Nakon 11 godina aktivnog sudjelovanja u Međunarodnom programu Ekoškola/vrtić Dječji vrtić je ponosni nositelj zlatnog statusa.

Ovaj program u RH vodi Udruga Lijepa naša u suradnji s Ministarstvom znanosti, obrazovanja  i Agencijom za odgoj i obrazovanje te Zakladom za odgoj i obrazovanje za okoliš koja je međunarodni voditelj i koordinator programa. Jedan od ciljeva na kojima se temelji program rada Udruge Lijepa naša je promicanje ekoloških spoznaja, posebno odgoj djece i mladeži o potrebi i načinu očuvanja okoliša.

Započeli smo davne 2008.g. svijesni činjenice da nam ekološko ponašanje mora postati sastavni dio života želimo li sačuvati okoliš za buduće generacije. Kako bi se afirmirali na području ekologije i održivog razvoja i dobili čast uključivanja bilo je potrebno dosljedno poštivanje međunarodnih smjernica i kriterija:

  • Registracija na eko.lijepa-naša.hr
  • Izrada i provedba 7 programskih koraka Ekoškole
  • Prijava za stjecanje statusa Ekoškole
  • Obnavljanje statusa Ekoškole

 

 

Status eko vrtića prvi puta stječemo 2009.g. i postajemo dio velike obitelji Ekoškola.

Pred sobom smo imali jasan cilj - da vrtić postane model ekološkog življenja i ponašanja, u kojem djeca doivaju prve poruke i modele ekoloških i zdravih stilova života. Da je tome zaista tako pokazuje nam zelena zastava koja se vijori u vrtićkom dvorištu.

Naše ideje o budućnosti planeta Zemlja izražene su Eko-kodeksom kojeg smo preuzeli iz pisma indijskog poglavice Seattla predsjedniku u Washingtonu:

ZEMLJA NE PRIPADA ČOVJEKU, ČOVJEK PRIPADA ZEMLJI.

 

 J.J ROUSSEAU (1712-1778.)

"Odgoj dolazi iz prirode, ljudi i stvari.."

 

 

Malo dijete ima urođeni potencijal za istraživanjem posebice prirode, a iz toga istraživanja rađa se ljubav prema prirodi.

Od 2009.- 2019.g.sve više smo rasli, uvodili promjene i obogaćivali kako odgojno-obrazovni proces tako i vrtićko materijalno okruženje i okoliš. Provodili smo raznolike aktivnosti, projekte i posjete vezane za odgoj i obrazovanje za okoliš,  u okviru kojeg su bile sadržane teme:

  • Prikupljanje, razvrstavanje i recikliranje otpada i biootpada (projekti: Šuma, Od drveta do papira, Biootpad, Nije smeće sve za vreće..)

Cilj projekata: ekološki osviješteno dijete koje ima osnovna znanja o važnosti čistog okoliša i načinima brige za očuvanje istog te je usvojilo navike i vještine koje tome doprinose ( pravilno zbrinjavanje otpada i biootpada).

  • Upoznavanje važnosti vode i energije za život, racionalna potrošnja (projekti: Voda, Bunar, Vjetrenjača, Štedimo energiju...)

Cilj  projekta:  dijete koje je usvojilo znanja o utjecaju vode i energije na život ljudi, biljaka i životinja te razvilo svijest, navike i ponašanja bitnih za zaštitu, očuvanje i štednju.

  • Pravilna prehrana i kretanje (projekti: Piramida zdrave hrane, Kretanjem do zdravlja..)

Cilj projekata: razvijanje svijesti o utjecaju hrane i kretanja na zdravlje. Usvajanje znanja i vještina potrebnih za očuvanje vlastitog zdravlja.

  • Odgovorna prehrana (projekti: Naš vrt, Od sjemenke do ploda, Biljke imaju moć..)

 

 

Cilj projekata:osvijestiti kod djece ali i roditelja da potrošnja hrane ne utječe samo na zdravlje već i na biološku raznolikost, prirodne resurse i klimatske promjene.

Obilježavamo važne eko-datume, sudjelujemo u natječajima i projektima ponuđenim od Udruge Lijepa naša tu bi istaknuli projekte Eko-paket i Veliki lov na biljke. U zajednici smo prepoznati po tradicionalnoj Biciklijadi koju održavamo već punih 12 godina povodom Dana planeta Zemlja.U vrtiću je do sada provedeno niz ekoloških radionica sa djecom i roditeljima, raznolike edukativne tribine za roditelje, izdali smo Eko-slikovnicu i Vrtićku kuharicu.

Naša djeca, roditelji i djelatnici, lokalna zajednica koja nas je podržala, pridonijeli  su uspjehu i realizaciji postavljenih zadaća, provođenju projekata i zlatnog statusa Ekoškole.

I dalje nastavljamo rasti i sudjelovati u programu, razvijati prirodoslovne kompetencije djece, a ujedno i koračati prema dijamantnom statusu.

 

Iako smo mali prirodi smo svoj glas dali!!!!!

 

 

Draženka Sesan, ravnatelj i Romana Pejčić, odgojitelj

 

dvds.hr is designed by NEO NEO-informatika
Copyright 2024 Dječji vrtić Dugo Selo. Sva prava zadržana.