Poslovodni i stručni voditelj Vrtića

DRAŽENKA  SESAN, ravnateljica

 

Stručno razvojni djelatnici

NIKOLINA BOŠNJAK, pedagoginja

SANJA PENDELIĆ, pedagoginja

ANDREA ADAŠEVIĆ, logopedinja

IVANA KEŽIĆ, psihologinja

VLATKICA TOVERNIĆ, zdravstvena voditeljica

Voditeljica sportskih aktivnosti JANJA BAMBIĆ, mag.cin.

 

 

 

 

 

 

 

              Odgojiteljice

 

 

 

 

 

 

 

          Matični objekt

      Područni objekt

Lukarišće Starčevićeva

Danijela Androlić

Irena Bekavac

Ivana Brekalo

Zlata Brus

Gorana Bukša Lojna

Željka Cik Grgošić

Dijana Čop

Lana Đuranec

Sandra Frljak

Snježana Fuks

Martina Duh Pranjić

Maja Mlađan

Josipa M. Mlinarević

Marina Josipović

Mirna Mađer

Dijana Tomić

Ivan Anđal

Antonija Jagatić

Petra Jurić

Nikolina Kelava

Ines Kinder

Višnja Klečar

Nikolina Kokot

Romana Pejčić

Sandra Perko

Tanja Petric

Ana Ravenščak

Smilja Stojčević

Irena Trbojević

Antonia Vilus

Mateja Remenar

Ružica Mia Z. Tadić

Ivana Sesar

Draženka P. Gavranović

Josipa Mrnjaus

Irena Hlebec

Gorana B. Lojna

Martina Galić

Jasna Sedlar

Andrea Štruklec

Dorotea Vujica

Tea Popović

 

Pomagači u odgojno-obrazovnom procesu

 

 

Marijana Horvat

Ivana Nagy

Lelija Turčinec

Dejana Trifunov

Brigita Kovačević

 

 

Medicinska sestra

Jasna Sedlar, medicinska sestra u jaslicama

 

Upravno-pravni i administrativni djelatnici

Marijana Bogdan-Pavek, tajnik

 

Računovodstveno financijski djelatnici

Željka Bertak, računovođa

Lana Bušljeta, administrativno računovodstveni  radnik

 

 

Djelatnici na poslovima prehrane i dostave

Stjepan Slatina,  glavni  kuhar

Jasna Mahač, pomoćna kuharica

Josipa Jakovljević, pomoćna kuharica

Elvis Bošnjak, pomoćni radnik u kuhinji

Dina Novaković, pomoćna radnica u kuhinji

Kata Lucić, pomoćna radnica u kuhinji

Božidar Novak, ekonom-vozač

Djelatnica na poslovima pranja, glačanja i šivanja

Marica Josipović, pralja, krojačica

Djelatnik na poslovima održavanja objekta i okoliša

Mijo Balog Špoljar, domar-vozač

Mladen Koštek, domar-vozač

Djelatnici na poslovima čišćenja objekta i okoliša

Matični objekt

Područni objekt Lukarišće

Sanja Barić

Draženka Jagač

Tina Frank Debeljak

Nataša Rodeš

Antonija Petolas

Silvija Crnić

Marina Mihalj

Ljubica Klasić

Ines Bošnjak

Jasna Mandić

       

Ana Perković

Sanja Mlinovec

 

            Djelatnici Dječjeg vrtića "Dugo Selo" - ažurirano 20.9.2023.

dvds.hr is designed by NEO NEO-informatika
Copyright 2024 Dječji vrtić Dugo Selo. Sva prava zadržana.