Poslovodni i stručni voditelj Vrtića

DRAŽENKA  SESAN, ravnateljica

 

Stručno razvojni djelatnici

NIKOLINA BOŠNJAK, pedagoginja

ANDREA ADAŠEVIĆ, logopedinja

GORANKA MATIĆ ŠARIĆ, psihologinja

VLATKICA TOVERNIĆ, zdravstvena voditeljica

Voditeljica sportskih aktivnosti JANJA BAMBIĆ, mag.cin.

 

 

 

 

 

 

 

              odgojiteljice

 

 

 

 

 

 

 

         

Matični objekt

     

Područni objekt-Lukarišće

Danijela Androlić

Zorka Antolković

Irena Bekavac

Ivana Brekalo

 Zlata Brus

Gorana Bukša Lojna

Vesna Cerčić

Željka Cik Grgošić

Dijana Čop

Ljiljana Đukić

Lana Đuranec

Sandra Frljak

Snježana Fuks

Irena Hlebec

Martina Duh

Maja Mlađan

Antonija Jagatić

Marija Jukić

Petra Jurić

Nikolina Kelava

Ines Kinder

Višnja Klečar

Nikolina Kokot

Romana Pejčić

Katarina Periša

Sandra Perko

Tanja Petric

Ana Ravenščak

Matea Remenar

Smilja Stojčević

Irena Trbojević

Antonia Vilus

Ivana Kralj

Josipa Mrnjaus

Katarina Periša

Dijana Tomić 

Josipa Martina Mlinarević

 

Pomagači u odgojno-obr.procesu

 

 

Marijana Horvat

Ivana Nagy

Lelija Turčinec

 

 

Medicinska sestra

Jasna Sedlar, medicinska sestra u jaslicama

 

Upravno-pravni i administrativni djelatnici

Marijana Bogdan-Pavek, tajnik

 

Računovodstveno financijski djelatnici

Željka Bertak, računovođa

Lana Bušljeta, administrativno računovodstveni  radnik

 

 

Djelatnici na poslovima prehrane i dostave

Stjepan Slatina,  glavni  kuhar

Jasna Mahač, kuharica

Josipa Jakovljević, kuharica

Elvis Bošnjak, pomoćni radnik u kuhinji

Anica Rendulić, pomoćna radnica u kuhinji

Ivana Pavlović, pomoćna radnica u kuhinji

Božidar Novak, ekonom-vozač

Djelatnica na poslovima pranja, glačanja i šivanja

Marica Josipović, pralja, krojačica

Djelatnik na poslovima održavanja objekta i okoliša

Mijo Balog Špoljar, domar

Djelatnici na poslovima čišćenja objekta i okoliša

Matični objekt

Područni objekt Lukarišće

Sanja Barić

Draženka Jagač

Vlatka Lasić

Tina Frank Debeljak

Nataša Rodeš

Antonija Petolas

Sanja Minovec

Dina Novaković

Brigita Mlikota

       

Ines Bošnjak

Ana Perković

 

            Djelatnici dječjeg vrtića "DUGO SELO" - ažurirano 30.11.2021.

dvds.hr is designed by NEO NEO-informatika
Copyright 2021 Dječji vrtić Dugo Selo. Sva prava zadržana.