Poslovodni i stručni voditelj Vrtića

DRAŽENKA  SESAN, ravnateljica

 

Stručno razvojni djelatnici

NIKOLINA BOŠNJAK, pedagoginja

ANDREA ADAŠEVIĆ, logopedinja

GORANKA MATIĆ ŠARIĆ, psihologinja

VLATKICA TOVERNIĆ, zdravstvena voditeljica

 

 

 

 

 

 

 

              odgojiteljice

 

 

 

 

 

 

 

         

Matični objekt

     

Područni objekt-Lukarišće

Danijela Androlić

Zorka Antolković

Irena Bekavac

Maja Blažević

Ivana Brekalo

 Zlata Brus

Gorana Bukša Lojna

Vesna Cerčić

Željka Cik Grgošić

Dijana Čop

Ljiljana Đukić

Lana Đuranec

Sandra Frljak

Snježana Fuks

Nada Hajsok

Irena Hlebec

Antonija Jagatić

Marija Jukić

Petra Jurić

Nikolina Kelava

Višnja Klečar

Nikolina Kokot

Jadranka Ojvan

Romana Pejčić

Katarina Periša

Sandra Perko

Tanja Petric

Smilja Stojčević

Irena Trbojević

Ana Ravenšćak

Matea Remenar

Josipa Martina Mišić

Ines Kinder

Ivana Kralj

Josipa Mrnjaus

Dijana Tomić   

 

Pomagači u odgojno-obr.procesu

 

 

Martina Duh

Marijana Horvat

Ivana Nagy

Ivana Perković

Lelija Turčinec

       

 

 

 

 

  Medicinska sestra

Jasna Sedlar, medicinska sestra u jaslicama

 

Upravno-pravni i administrativni djelatnici

Marijana Bogdan-Pavek, tajnik

 

Računovodstveno financijski djelatnici

Željka Bertak, računovođa

Lana Bušljeta, administrativno računovodstveni  radnik

 

 

Djelatnici na poslovima prehrane i dostave

Stjepan Slatina,  glavni  kuhar

Jasna Mahač, kuharica

Elvis Bošnjak, pomoćni radnik u kuhinji

Anica Rendulić, pomoćna radnica u kuhinji

Ivana Pavlović, pomoćna radnica u kuhinji

Božidar Novak, ekonom-vozač

Djelatnica na poslovima pranja, glačanja i šivanja

Marica Josipović, pralja, krojačica

Djelatnik na poslovima održavanja objekta i okoliša

Mijo Balog Špoljar, domar

 

 

 

 

 

 

 

Djelatnici na poslovima čišćenja objekta i okoliša

Matični objekt

Područni objekt Lukarišće

Sanja Barić

Ines Bošnjak

Draženka Jagač

Vlatka Lasić

Brigita Mlikota

Tina Frank Debeljak

Nataša Rodeš

Antonija Petolas

       

Ana Perković

Sanja Minovec

 

Djelatnici dječjeg vrtića ?DUGO SELO? ? ažurirano 15.01.2021.

dvds.hr is designed by NEO NEO-informatika
Copyright 2021 Dječji vrtić Dugo Selo. Sva prava zadržana.