SURADNJA VRTIĆA I RODITELJA

 

Suradnja vrtića i roditelja je preduvjet jačanju roditeljske i profesionalne kompetencije, a njezin krajnji cilj je usmjerenost na dijete i njegovu dobrobit.

Suradnja s roditeljima započinje prilikom upisa djeteta u  vrtić na prvom inicijalnom intervjuu. Od roditelja se prikupljaju podaci o potrebama i navikama djeteta, dosadašnjim iskustvima te zapažanjima roditelja.

Suradnja s roditeljima pridonosi boljoj usklađenosti između obiteljske sredine u kojoj se dijete razvija i uči, te vrtićkog okruženja. Zajedničko donošenje odluka nije moguće bez povjerenja, a djelotvorna komunikacija je ključ uspjeha. Polaskom djeteta u vrtić, odgojitelji postaju vrlo važne osobe u njegovu životu, pritom ne isključujući roditelje. Dijete s odgojiteljima uspostavlja emocionalnu vezu koja je temelj za stjecanje novih socijalnih iskustava, osjećaja osobne važnosti te slobodniji i sigurniji rast i razvoj.

Oblici suradnje odgojitelja i roditelja: roditeljski sastanci, zajednička druženja djece, roditelja i odgojitelja, individualne konzultacije, kutići za roditelje, uključivanje roditelja u realizaciju programa te pismeni oblici suradnje (letci, ankete...).

Suradnja stručnih suradnika s roditeljima odvija se tijekom cijele godine kroz individualne savjetodavne i savjetodavno-tematske razgovore koji se dogovaraju individualno prema potrebama.

 

dvds.hr is designed by NEO NEO-informatika
Copyright 2024 Dječji vrtić Dugo Selo. Sva prava zadržana.