Jezično-govorni razvoj

 

 

Jezično-govorni razvoj odvija se u nekoliko faza, odnosno slijedi razvojnu liniju koja će biti ukratko prikazana u nastavku. U prvih 6 mjeseci života dijete sluša govor ljudi i druge zvukove oko sebe, igra se svojim govornim organima, proizvodi mnoge glasove. Nakon 6. mjeseca života počinje imitirati glasove odraslih te se javlja  "slogovanje" (npr. mamama).

 

Važnost  pripovijedanja djece predškolske dobi

 

Vrlo je zanimljivo promatrati kako dijete razvija svoje jezične i govorne vještine, počevši od brbljanja, prve riječi i rečenice pa sve do razdoblja kada ono može samostalno prepričati poznatu priču, zgodu iz vrtića.

Također, istraživanja pokazuju da postoji snažna povezanost između pričanja priče i kasnijeg školskog uspjeha.

ŠTO RADI LOGOPED U VRTIĆU?

Logoped je stručnjak koji se bavi prevencijom, otkrivanjem te terapijom jezično-govornih teškoća.

Rana komunikacija nije važna samo za zadovoljavanje djetetovih tjelesnih potreba, već i za rano učenje kojim se dijete psihički oblikuje. Razdoblje rane komunikacije, koje se dijeli na predverbalnu i ranu verbalnu komunikaciju, odnosi se na razdoblje od rođenja djeteta do otprilike šeste godine života.

dvds.hr is designed by NEO NEO-informatika
Copyright 2021 Dječji vrtić Dugo Selo. Sva prava zadržana.