PREDMATEMATIČKE VJEŠTINE KOD DJECE PREDŠKOLSKE DOBI

 

 

Što su predmatematičke vještine?

Predmatematičke vještine su one vještine koje su preduvjet za uspješno usvajanje matematike u školi, a to su: mehaničko brojenje, brojenje pridruživanjem, prepoznavanje brojaka i pridruživanje brojaka količini, usporedba brojeva ?u glavi?, jednako, za jedan više, za jedan manje, upoznavanje odnosa u prostoru, uspoređivanje, svrstavanje i razvrstavanje, sparivanje i pridruživanje (Čudina-Obradović, 2002).

Poput predčitalačkih vještina, čija je usvojenost preduvjet za ovladavanje čitanjem, usvojenost predmatematičkih vještina, preduvjet je za kasnije usvajanje matematike kroz formalno obrazovanje.

 

Učenje djeteta predškolske dobi

Predmatematičke vještine potrebno je sustavno razvijati u predškolskoj dobi u odgojno-obrazovnom kontekstu koje doprinosi razvoju matematičkog mišljenja, kroz igru, kroz aktivnosti s konkretnim materijalima (Posokhova, 2001). Iznimno je bitno da roditelji i odgojitelji prenesu djetetu vlastiti pozitivan stav prema matematici kao i poruku kako je matematika dio naše svakodnevice, prisutna u okruženju u kojem dijete odrasta. Učenje djeteta se odvija u odnosu na odgovarajuću fazu spoznajnog razvoja, ali kroz međudjelovanje s okolinom.

 

 

Razvojne promjene poimanja broja kod djece predškolske dobi (Starc i sur., 2004)

DOB

RAZVOJNA OČEKIVANJA

2 - 3 GODINE

Dijete razlikuje jedan od mnogo. Na zahtjev pruža ispravno jedan, odnosno, dva predmeta.

3 - 4 GODINE

Dijete broji uz pokazivanje do 3 predmeta. Mehanički može brojiti do 10.

Na zahtjev daje dva predmeta. Primjenjuje neka načela brojenja (1:1 i isti redoslijed brojeva).

4 - 5 GODINA

Dijete broji uz pravilno pokazivanje do 5 predmeta. Razvija se načelo kardinalnosti (posljednji broj u nizu je količina predmeta).

 Verbalno mehanički broji do 10 i više. Izdvaja predmete srednje veličine.

5 - 6 GODINA

Dijete uz pravilno pokazivanje broji od 4 do 12 elemenata, a mehanički broji i više. Pokazuje interes za brojke. Pokazuje daljnji razvoj i usavršavanje načela brojenja.

6 - 7 GODINA

Dijete uz pokazivanje broji do 15. Mehanički broji do 30. Rješava zadatke zbrajanja i oduzimanja na konkretnim materijalima do 10.

?U glavi? zna odrediti za 1 više i za 1 manje. Dalje se razvijaju načela brojenja.

 

Prijedlog aktivnosti za razvoj predmatematičkih vještina:

 • izrezivanje i lijepljenje znamenki/brojki, izrada znamenki/brojki od različitog materijala,
 • prebrojavanje predmeta u svakodnevnom okružju, prebrojavanje podskupa elemenata,
 • pitanja u dućanu: "Koliko ćemo jabuka izabrati i kupiti?", "Što više košta?"; pitanja kod kuće: "Ima li svatko svoju vilicu i nož na stolu koji se servira?", "Kada bi došla baka, koliko ih još treba staviti?", pitanja vezana za promet: "Prebrojimo crvene  i bijele automobile, kojih ima više, za koliko više?".
 • izrada geometrijskih tijela od papira, plastelina; ocrtavanje geometrijskih tijela da bi se dobili geometrijski likovi,
 • mjerenje metrom, posudom za mjerenje količine,
 • prebrojavanje novca potrebnog za kupovinu,
 • krojenje odjeće za lutke,
 • mjerenje visine i težine,
 • izrada nakita, odnosno, nizanje prema zadanom uzorku,
 • društvene igre s kockicom i drugo.

 

Povezanost predmatematičkih vještina i spremnosti za školu

Utvrđena je visoka pozitivna povezanost razvijenosti predmatematičkih vještina i kasnije uspješnosti djece u školi (Duncan, 2007). Čestina traženja pomoći u usvajanju matematike je velika, a nerijetko je prisutan negativan stav ili odbojnost prema učenju matematike.

 

Literatura:

 1. Čudina-Obradović, M. (2002). Matematika prije škole. Zagreb, Školska knjiga d.d.
 2. Duncan, G. J., Dowsett, C. J., Claessens, A., Magnuson, K., Huston, A. C., Klebanov, P., Pagani, L.S., Feinstein, L., Engel, M., Brooks-Gunn, J., Sexton, H., Duckworth, K., Japel, C. (2007). School Readiness and Later Achievement. Developmental Psychology, 43(6), 1428?1446.
 3. Posokhova, I. (2001). Matematika bez suza. Lekenik, Ostvarenje d.o.o.
 4. Starc, B., Čudina-Obradović, M., Pleša, A., Profaca, B.. i Letica, M. (2004). Osobine i psihološki uvjeti razvoja djeteta predškolske dobi. Zagreb, Golden marketing.

 

Pripremila: Goranka Matić Šarić, str.sur.psiholog

dvds.hr is designed by NEO NEO-informatika
Copyright 2021 Dječji vrtić Dugo Selo. Sva prava zadržana.