ČLANOVI UPRAVNOG VIJEĆA DJEČJEG VRTIĆA "DUGO SELO"

(ažurirano 25.8.2021.)

 

r.br.

IME I PREZIME

PREDSTAVNIK

1.

Ivana Brekalo

Predstavnik odgojiteljskog vijeća-član

2.

Krešimir Cvijanović

Predstavnik osnivača-predsjednik UV-a

3.

Sandra Frljak

Predstavnik odgojiteljskog vijeća-zamjenik predsjednika UV-a

4.

Tomica Melić

Predstavnik osnivača-član

5.

Neda Mihaljević

Predstavnik roditelja-korisnika usluga-član

6.

Romana Pejčić

Predstavnik osnivača-član

7.

Boris Savić

Predstavnik osnivača-član

dvds.hr is designed by NEO NEO-informatika
Copyright 2021 Dječji vrtić Dugo Selo. Sva prava zadržana.