ČLANOVI UPRAVNOG VIJEĆA DJEČJEG VRTIĆA "DUGO SELO"

(ažurirano 1.10.2021.)

 

r.br.

PREZIME I IME

PREDSTAVNIK

1.

Cvijanović Krešimir

Predstavnik osnivača-predsjednik UV-a

2.

Čižmek Zdenkica

Predstavnica osnivača, član

3.

Frljak Sandra

Predstavnica odgojiteljskog vijeća, član

4.

Kinder Ines

Predstavnica odgojiteljskog vijeća, član

5.

Melić Tomica

Predstavnik osnivača-član

6.

Mihaljević Neda

Predstavnica roditelja-korisnika usluga, član

7.

Savić Boris

Predstavnik osnivača-zamjenik predsjednika

 

- Upravno vijeće - javnost rada (PDF)

- Zahtjev za uvid u rad Upravnog vijeća (PDF)

 

dvds.hr is designed by NEO NEO-informatika
Copyright 2021 Dječji vrtić Dugo Selo. Sva prava zadržana.