I IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA DJEČJEG VRTIĆA DUGO SELO ZA 2023.g.

I IZMJENE I DOPUNE  FINANCIJSKOG  PLANA DJEČJEG VRTIĆA DUGO SELO ZA 2023 g. - obrazloženje

 

I izmjene i dopune Financijskog plana Dječjeg vrtića sastavni su dio I izmjena i dopuna Proračuna Grada Dugog Sela, objavljeno u Službenom glasniku Grada Dugog Sela broj 7 od 07.06.2023.g.
dvds.hr is designed by NEO NEO-informatika
Copyright 2024 Dječji vrtić Dugo Selo. Sva prava zadržana.