Utvrđene su nove cijene o sudjelovanju roditelja u cijeni programa DV "Dugo Selo":

- 10-satni program: 600,00 kn
-  5-satni program:  420,00 kn

Cijene se primjenjuju od 01. rujna 2012.g.

ODLUKA__CIJENA_VRTIA

dvds.hr is designed by NEO NEO-informatika
Copyright 2021 Dječji vrtić Dugo Selo. Sva prava zadržana.