banermali.png
baner001.jpg baner002.jpg baner003.jpg baner004.jpg baner005.jpg baner006.jpg baner007.jpg baner008.jpg baner009.jpg baner010.jpg baner011.jpg baner012.jpg baner013.jpg

Likovno stvaralaštvo utječe na razvoj mnogih znanja i sposobnosti. Djeca usvajaju rad likovno-tehničkim sredstvima i tehnikama, upoznaju se s likovnom terminologijom te s vrijednostima likovne i etnografske baštine, kao i s priznatim djelima svjetske umjetnosti.

Kod djece razvijamo i aktiviramo psihofizičke funkcije, poput osjeta vida, dodira; razvija se motorika, percepcija, pamćenje, mišljenje, mašta, emocije i interesi. Usvajaju se estetičke, moralne i radne vrijednosti. Formiraju se uvjerenja i stavovi. Podržavaju se subjektivne, oblikovne i kreativne sposobnosti. Njeguje se pozitivan odnos prema radu.

U izradi Programa vodili smo se  individualnim mogućnostima i potrebama svakog djeteta. On obuhvaća sva područja djetetova razvoja – tjelesni i psihomotorni, socio-emocionalni, spoznajni, komunikacijski.

CILJEVI:

 • pozitivno utjecati na cjelokupan rast i razvoj djeteta putem likovnog stvaralaštva,
 • podržavati kod djeteta pozitivan odnos prema umjetnosti,
 • poticati razvoj osjećaja za lijepo, estetiku,
 • usmjeriti dijete k slobodnom i kreativnijem razvoju spoznajnih vrijednosti kroz likovno stvaralaštvo.

 

RAZVOJNE ZADAĆE:

 • upoznavanje s likovnim materijalima i tehnikama,
 • ovladavanje likovnim terminima,
 • poticanje mašte, kreativnosti i stvaralaštva,
 • upoznavanje s poznatim likovnim djelima i umjetnicima, poticati pozitivan odnos prema umjetnosti i njihovim vrijednostima,
 • usvajanje znakova i simbola vizualne komunikacije,
 • razvoj psihofizičkih funkcija djeteta, osjet vida, dodira,
 • razvoj motorike, aktiviranje fine muskulature šake,
 • razvoj psihofizičkih funkcija, percipiranje, pamćenje, mišljenje, mašte, emocije, interesa
 • razvoj pozitivnog odnosa prema radu, inicijativnost, upornost, samostalnost,
 • razvoj sposobnosti vizualne komunikacije, osobito: osjetljivosti za boje (prepoznavanje i imenovanje ), oblik, teksturu, prostor, ritam, simetriju,
 • razvijanje početne osjetljivosti za crtu, razlikovanje i imenovanje crta,
 • razvijanje početne osjetljivosti za volumen i prostor (modeliranje), prostorni odnosi i orijentacija u prostoru,
 • razvoj osjećaja samostalnosti u spontanom likovnom stvaralaštvu. Program likovne radionice u Dječjem vrtiću „Dugo Selo“ integriran je u redovni  desetosatni program. U radionicu su uključena djeca u dobi od treće do pete godine života. Vizualno-likovni odgoj, odnosno likovna radionica, provodi se tijekom cijele pedagoške godine.

 

SURADNJA S RODITELJIMA

Od iznimne je važnosti edukacija roditelja o likovnom stvaralaštvu, aktivnostima koje ćemo provesti s djecom, o zadaćama, cilju, mogućnostima djece i na kraju o njihovom napretku. Roditelje educiramo  na roditeljskim sastancima, zajedničkim radionicama djece i odraslih, kao i putem kutića roditelja, tiskanim informacijama i izložbom dječjih likovnih uradaka.

 

ODGOJNO-OBRAZOVNI RAD

Osnovno obilježje programa je načelo cjelovitosti razvoja djeteta. Odgojno-obrazovni proces obuhvaća zadovoljavanje svih potreba djeteta. Sadržaji rada i aktivnosti uskladit će se s kalendarom događanja za tekuću godinu i prema dječjim interesima. U tijeku provođenja aktivnosti posebna pozornost posvećuje se  upoznavanju likovnih materijala  i tehnika.

Prvi korak u približavanju umjetnosti ostvarit ćemo kroz upoznavanje djece s raznim materijalima i sredstvima za rad. Djeca kroz igru, putem nesputanog manipuliranja i istraživanja svojstava i mogućnosti ponuđenih likovnih materijala razvijaju pozitivan odnos i sigurnost u likovnom stvaralaštvu.

Materijali: olovka, kreda, flomaster, tuš pero, tuš drvce, ugljen, pastela, tempera, vodene boje, kolaž, glina, glinamol, gips, drvo, papir, kamen i kombinacija navedenih materijala.

Djeca usvajaju pravilno korištenje materijala i pribora, upoznaju se i ovladavaju likovnim tehnikama. Likovne tehnike s kojima se djeca upoznaju su: crtačke (olovka, tuš, flomaster); slikarske (pastel, akvarel, tempera); prostorno-plastično oblikovanje (glina, glinamol, gips). Kroz aktivnosti djeca postupno ovladavaju likovnim terminima (slikanje, akvarel, crtanje, modeliranje, umjetnik, slikar, muzej…).

Likovna je umjetnost grana umjetnosti u kojoj se služimo likovnim znacima da bi se izrazile ideje, emocije i vjerovanja. Likovna kultura se stječe usvajanjem likovnih vrijednosti tijekom odgojno-obrazovnog procesa (Metodika likovne kulture djece rane i predškolske dobi: Herceg, Rončević, Karlavaris; Alfa, 2010.).

 

Pripremila: Ivana Souissi, odgojiteljica

Kalendar događanja

Eko-himna

Brojač posjetitelja


Trenutno

4
Online

25 Listopad 2020
JSN Epic is designed by JoomlaShine.com